Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Bright Bodies Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 05.06.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Bright Bodies Oy.

Osoite: Kaisaniemenkatu 3 A 00100 Helsinki

Y-Tunnus:2541432-2

Puhelinnumero: 0503493151

Email: rockthepoleinfo@gmail.com

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kyöstilä Susanna, toimitusjohtaja. 0503493151, rockthepoleinfo@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen varausjärjestelmän asiakasrekisteri

Yrityksen varausjärjestelmän asiakasrekisteriin perustuva, laskutuksen asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön vapaaehtoiseen suostumukseen (järjestelmään rekisteröitymisen yhteydessä) sekä joissain tapauksissa sähköpostitse, kirjallisesti tai suullisesti solmittuun sopimukseen, jonka tarkoituksena on kerätä asiakkaan yhteystiedot, jotta yritys voi laskuttaa asiakkaalta tämän yritykseltä ostaman, sopimuksessa yksilöidyn, palvelun.

Rekisterin käyttötarkoituksena yhteydenpito asiakkaisiin, mahdolliset sopimusehtoja rikkovat (esim. varatulta tunnilta pois jääminen, ilman peruutusta tai palvelun käyttäminen ilman maksua) sekä asiakassuhteen ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, markkinointiin tai profilointiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat, henkilön nämä luovuttaessa: 

  • Henkilön nimi kokonaisuudessaan

  • Asiakkaan halutessa, yritys/organisaatio

  • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite

  • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. tämän itse henkilötiedot täyttäessä rekisteröitymisen yhteydessä, sekä asiakkaan omasta aloitteesta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. www-lomakkeilla  lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, käytetään ainoastaan asiakkaan kanssa sovittuihin tarkoituksiin, kuten asiakkaan ostaman palvelun laskutukseen. Tiedot päivittyvät järjestelmään ainoastaan asiakkaan päivittäessä ne.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Rekisteröidyllä on henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanasuojauksella pääsy omiin tietoihinsa. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

Varausjärjestelmän asiakasrekisterin teknisestä ylläpidosta ja suojauksesta vastaa Tehden Oy. Y-tunnus: 2127138-7.

 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilötietojen säilyttäminen on perusteltua yhdistyksen toimintaan liittyvien etujen ja oikeuksien toteuttamiseksi. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään toistaiseksi, mutta asiakas voi halutessaan pyytää henkilötietojen poistoa.

Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella.

Rock the Pole Kluuvi (Helsinki)

Kaisaniemenkatu  3 A 5

00100 Helsinki

Puhelin: 050 439 3151

Puhelinajat arkisin 12.00-20.00

rockthepoleinfo(a)gmail.com

Rock the Pole, Lahti

Vesijärvenkatu 27,

15140 Lahti

(käyntiosoite Sammonkatu 6)

Puhelin: 050 324 6659

Puhelinajat arkisin 12.00-20.00

rockthepolelahti(a)gmail.com

Rock the Pole, Tampere

Hatanpään valtatie 34 D

33100 Tampere

Puhelin: 050 382 2088

Puhelinajat arkisin 12.00-20.00

rockthepoletampere(a)gmail.com

Aerial Home Haven (Helsinki)

 

Hermannin rantatie 2 B, 2. krs. 00580 Helsinki

 

Puhelin: 050 439 3151

Puhelinajat arkisin 12.00-20.00

rockthepoleinfo(a)gmail.com

Rock the Pole, Kouvola

Kotkankallionkatu 23

45120 Kouvola

Puhelin: 050 518 7876

Puhelinajat arkisin 12.00-20.00

rockthepolekouvola(a)gmail.com

© RTP Pole Dance Finland 2013